08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects


Under construction ! Wij werken volop aan onze nieuwe website.  Ondertussen kan u ons volgen op facebook en instagram.

Areal architecten is opgericht in 2006 door drie ingenieur-architecten. Thomas Cols, Chris Eeraerts en Barbara Morisse zijn samen afgestudeerd aan de KULeuven in 2001. Na een gezamelijk thesis-project in Coimbra, Portugal onder leiding van Professor Architect Gonçalo Byrne, hebben de drie partners ervaring opgedaan in verschillende kwalitatieve kantoren in binnen- en buitenland, actief op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

In 2006 kruisten hun architecturale paden opnieuw. De gelijklopende en complementaire visies over bouwen, wonen, werken en architectuur in het algemeen, hebben geleid tot de oprichting van Areal Architecten. Vandaag bestaat het team uit 9 (ir-)architecten die samen de krachten bundelen om een antwoord te formuleren op architecturale vraagstukken die zich situeren binnen een stedenbouwkundige / maatschappelijke context.

Voor zowel particulier, private als openbare opdrachten, omringt Areal Architecten zich of adviseert Areal Architecten de bouwheer zich te omringen met gespecialiseerde partners op het gebied van stabiliteit, technieken, veiligheidscoordinatie en Epb-verslaggeving. Indien nodig wordt het team versterkt met extra consultants die projectondersteuning kunnen geven in de specifieke bouwsectoren.

Naast particuliere opdrachten in de woningbouw, heeft Areal Architecten verschillende opdrachten gerealiseerd en lopende in de private sector, in de publiek-private sector en de openbare sector.  Doorheen de jaren is Areal Architecten uitgegroeid tot een betrouwbare partner voor initiatiefnemers in de scholenbouw, zorg en collectieve woonomgevingen. 

Areal Architecten ontwerpt en bouwt plekken om te wonen, te werken, te leren en te zorgen en wil hierbij meerwaarde bieden voor zoveel mogelijk gebruikers.

Disclaimer _ De informatie op de site van Areal Architecten wordt met zorg samengesteld. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend. Areal Architecten is niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden. Areal Architecten biedt op haar site toegang tot internetsites van derden. Areal Architecten is op generlei wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de getoonde informatie op internetsites die bezocht worden via de site van Areal Architecten.

Copyright _ Areal Architecten behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van Areal Architecten verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal, teksten en alle andere vormen van informatie. Het is niet toegestaan om de verwerkte informatie of delen van deze informatie te reproduceren, verspreiden, aanpassen, hergebruiken, bewaren en/of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Areal Architecten.