23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Areal wint school te Boom
LAUREAAT OPEN OPROEP PROCEDURE OO1917

Als ontwerpbureau is het steeds een uitdaging om gebouwen te ontwerpen die een maatschappelijk relevante functie huisvesten. De totstandkoming van een dergelijk project heeft als doel een bepaalde doelgroep te dienen door een gebouw vorm te geven op maat en naar wens van zijn gebruikers. Wanneer de gebruikers hoofdzakelijk kinderen en jongeren zijn, dient het gebouw zich in de eerste plaats dienend op te stellen. Het wordt een plaats voor een optimale ontplooiing van haar gebruikers. In een schoolgebouw moeten kinderen en jongeren onbevangen kunnen leren en spelen en zich niet gehinderd voelen in hun bewegingsvrijheid. Naast deze belangrijke basisfunctie wordt van een schoolgebouw vandaag ook een uitgesproken maatschappelijke functie verwacht. Immers door een doordachte integratie in de omgeving en een uitnodigende uitstraling naar de buurt toe kan het project van een ‘open school’ gerealiseerd worden. In het voorliggende ontwerp hebben wij een visie ontwikkeld op een compacte, duurzame school in de bredere context van de site. Immers in onze visie is de school niet enkel de klas en het gebouw, maar ook het evenwicht tussen spelen en leren, binnen- en buitenplek, de overgang tussen kleuter- en lagere school en de verschillende noden van elkeen. Daarnaast gaat ook de nodige aandacht naar de begeleiding en organisatie van het toekomen en de relatie van de school met de buurt en de leesbaarheid ervan. In onze visie vormt het gebouw een belangrijke katalysator voor de gehele schoolomgeving door het herdefiniëren en optimaliseren van de buitenruimtes, het scheppen van overdekte plekken voor het schuilen en het toekomen, het ontsluiten van de polyvalente ruimte en het bepalen van aangepaste leeromgevingen voor kleuter- en basisschool.
In onze zoektocht hebben wij vanaf de aanvang rekening willen houden met de kostprijsefficiëntie, en dit vanuit de wens om zoveel mogelijk school te kunnen bieden voor het beschikbare budget. Maximaal dubbel gebruik van circulatie als nuttige ruimte en het reduceren van de brutto-netto factor zal hiertoe bijdragen. Op basis van de voor handen zijnde gegevens hebben wij getracht een ‘juist’ ontwerp te maken in zijn contextuele verschijningsvorm, flexibiliteit, materialiteit, zijn technische en structurele integriteit.

 

06.06.2011