23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Presentatie Officierenwijk Brasschaat
Besloten wedstrijd 23 sociale woningen ARRO CVBA

Het ontwerp voor de sociale woonomgeving in de ‘Officierenwijk’ te Brasschaat op de site gelegen tussen de Zegelei en de Kapellei vormt een bijzondere uitdaging. Enerzijds wordt de site gekenmerkt door een zeer hoge reeds aanwezige kwaliteit aan ruimte en groenstructuur, anderzijds vormt het zeer bepalende kader van het RUP een keurslijf waarbinnen het wonen vorm dient te krijgen. Wij zijn ons dan ook terdege bewust van het belang van een kwalitatief ontwerp binnen deze randvoorwaarden en hebben onze aandacht niet alleen willen richten op de kwaliteit van de woning op zich maar tevens op de ruimere woonomgeving, gaande van tuin over bergruimte, inkom en autostaanplaats. Bovendien hebben we getracht een brede waaier aan woningtypes te onwikkelen die inspelen op de verschillende wensen en verwachtingen van de toekomstige bewoners. Hierdoor ontstaat een gediversifieerde woonomgeving waarbij het geheel aan woningen meer is dan de som van de afzonderlijke onderdelen. Bovendien biedt het concept ruimte voor uitbreiding van de woningen. We hopen erin geslaagd te zijn een echte woonomgeving te ontwerpen waarbinnen elk van de woningen een eigen plaats gekregen heeft met zijn privacy, private buitenruimte en optimale oriëntatie. Maar ook een woonomgeving die kansen biedt voor sociale interactie en sociale controle, dankzij het openwerken van de toegangen met mogelijke doorzichten in nauwe relatie met het woonerf. Een eenvoudige, maar natuurlijke en veilige uitwerking van dit woonerf in combinatie met de gediversifieerde wooneenheden zal deze wooonomgeving tot een eigen plek maken voor de toekomstige bewoners. Op basis van de voor handen zijnde gegevens hebben wij getracht een ‘juist’ ontwerp te maken in zijn contextuele verschijningsvorm, flexibiliteit, materialiteit, zijn technische en structurele integriteit.

16.02.2012