21.02.2017
We are hiring and still looking for ...
16.02.2017
The Barn / Duffel / Before the ...
14.02.2017
Nog 30 werkdagen te gaan / BS De ...
10.02.2017
Een school uitbreiden bovenop de bestaande. BS ...
07.02.2017
The esthetics of digging #bouwputten ...
06.02.2017
Areal Architecten speelt woensdag om 21u voor ...
24.01.2017
Our New Years Wishes are comming to you one of ...
17.01.2017
PLAN magazine / BS BOOM PARK opnieuw in de ...
16.01.2017
The Barn / Duffel #architecture by ...
10.01.2017
We are hiring and still looking for ...
10.01.2017
As a good start for 2017 our project for BS ...
23.12.2016
Round-up speech after a great 2016 and lunch ...
22.12.2016
Een mooie afsluiter van 2016. Flirten met de ...
22.12.2016
BS De Vlindertuin / wintermorgen #architecture ...
21.12.2016
Een kelder voor Kerstmis voor VZW ...
20.12.2016
Ecowijk Gantoise / Work in progress. We are ...
14.12.2016
Areal werd aangesteld als ontwerper van een ...
11.12.2016
Work in Progress / BS Deuzeldpark / ...
07.12.2016
Work in Progress / BS Deuzeldpark / ...
01.12.2016
Deze is nog niet klaar voor de Archigold Cup. ...
30.11.2016
Finishing last details before opening ...
29.11.2016
Sudoku op de werf / BS De Abeel #architecture ...
24.11.2016
Under Construction / Begeleidingstehuis VZW ...
16.11.2016
Areal just won a competition for an elementary ...
15.11.2016
We are hiring and looking for toptalent! Areal ...
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Presentatie zorgnota Witte Meren
Areal presenteert een 120 pagina's tellend cahier voor de voltallige raad van bestuur van VZW Witte Meren

Er is volop een evolutie aan de gang naar meer diverse vormen van zorg en minder permanente zorg. Het wordt steeds meer mogelijk om langer thuis te blijven dankzij thuiszorg, mantelzorg en meer en beter aangepaste woonomgevingen (verordening toegankelijkheid), Dit neemt echter niet weg dat we een grotere nood verwachten aan tijdelijke opvang als gevolg van deze evolutie. Wij geloven dat dagcentra, dienstencentra, noodopvang en het hierin kaderende concept nachthotel meer aan belang zullen winnen. Een goed project zal dan ook flexibiliteit moeten bieden op dit vlak door wijzigingen in de opvangmogelijkheid in haar planconcept mogelijk te maken.
In geen enkele samenleving krijgen ouderen zo weinig waardering als in onze westerse maatschappij. Het is steeds minder aanvaardbaar om ouders in huis te nemen. Generatiewonen valt langzaamaan weg. Anderzijds zien we wel dat gepensioneerden de zorg voor hun kleinkinderen op zich nemen. We kunnen ons dus met recht de vraag stellen of deze intergenerationele contacten niet verder gestimuleerd en uitgebouwd moeten worden in een hedendaagse zorgomgeving.

12.02.2012