23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

architectuur
VAN VISIE OVER ONTWERP TOT GEBOUW

Meer dan gewoon als het beantwoorden van de vraag, zien wij het ontwerpproces als een nieuwe uitdaging tot het definiëren van een ruimere visie. Steeds willen wij ons bewust zijn van onze rol in een bredere maatschappelijke context. Wij zien de ontwikkeling van een visie als een noodzakelijk onderdeel van het proces omdat in deze fase los van enige vorm reeds de krachtlijnen uitgezet worden van datgene dat uiteindelijk zal leiden tot een ontwerp. De relatieve autonomie van de visie laat toe in de verdere uitwerking het ontwerp steeds verder af te toetsen, onafhankelijk van de genomen vrijwillige of verplichte keuzes.
Ongetwijfeld zijn wij de kinderen van onze tijd. Wij willen dan ook niet ontkennen dat onze ontwerpen ontstaan vanuit een duidelijke kijk op wat rondom ons gebeurt en ontstaat. Als architect nemen wij enthousiast en zonder vooroordeel de gebouwde omgeving in ons op. Niet enkel de gebouwde omgeving vormt een stimulans, ook de maatschappelijke vragen vanuit de verschillende kunst- en cultuurdisciplines vormen een belangrijke voedingsbodem. Daarnaast willen wij ook zoveel mogelijk putten uit de bagage die de geschiedenis reeds opgebracht heeft. Zonder te vergeten dat ieder project ongetwijfeld in zijn tijd te plaatsen is, willen wij ons laten inspireren door de tijdloze voorbeelden van zowel de meer evidente plekken, als de bekende architectuurprojecten.
Gevoed door al deze elementen zal een doordachte en duurzame visie op de ontwerpopdracht ontstaan, die ontegensprekelijk eigentijds is. De vertaling van deze visie in een concreet ontwerp en later in een uitvoerbaar project, gebeurt in een intens overleg met de opdrachtgever. Om het project de meeste kansen te bieden zorgen wij vanaf het begin voor
een nauw overleg met alle actoren van het proces, de studiebureaus, de lokale overheden, de brandweer. Wij geloven dat naast de administratieve opvolging ook een doorgedreven technische uitwerking van het project een belangrijke meerwaarde kan betekenen voor het eindresultaat. Wij zorgen er dan ook steeds voor dat de visie verder consequent wordt doorgezet in de uiteindelijke materialisering van het project, zodat een coherent totaalbeeld ontstaat. Enkel op deze manier kan een echt hedendaags, tijdloos project ontstaan.

INTEGRALE BENADERING
Als architect onderschrijven wij het belang van een integrale benadering van een ontwerpvraagstuk. Bij aanvang wordt onderzocht in hoeverre het project bepalend zal/moet zijn voor de publieke ruimte en/of zijn grotere omgeving. Architectuur heeft namelijk steeds een impact die verder reikt dan de gebruiker of bewoner van het gebouw. De situering van het project binnen een stedenbouwkundige, landschappelijke en architecturale context is zeer bepalend voor de verdere ontwerpkeuzes en de materialisatie en verhoogt de slaagkans van het project voor de gebruiker/de toeschouwer.

ESSENTIE VAN HET ONTWERPVRAAGSTUK
Bij het situeren van het project in zijn context, stelt zich tegelijk de vraag naar de essentie van de opdracht. Als ontwerper trachten wij te verwoorden wat de essentiële vraag is van het ontwerpvraagstuk en worden wij hierbij gevoed door de ambitie die de bouwheer in gedachten heeft voor zijn project. Het omschrijven van de essentie leidt tot antwoorden op de vragen welke uitstraling en impact het project moet hebben op zijn omgeving en welke beleving
de gebruiker moet ervaren. Pas dan kan het ontwerpproces aanvangen.

DUURZAAMHEID
Architectuur met een leeftijd betekent een meerwaarde voor haar omgeving, mits ze duurzaam is ontworpen. De duurzaamheid van een project wordt bepaald door verschillende aspecten. Flexibiliteit van het concept en de materialisatie ervan, een herbestembare structuur en het gebruik van onderhoudsvriendelijke materialen met een aanzienlijke levensduur. Wij geloven dat het vandaag onze plicht is om duurzaamheid in zijn meest essentiële vorm te integreren in al onze ontwerpen.  Duurzaamheid niet enkel in zijn technische vorm, maar veel meer in de ontwerpmatige keuzes waardoor een gebouw kan 'duren'.

Dit alles moet leiden tot een optimaal traject van visie over ontwerp tot gebouw.

energiebewust

duurzaam

cradle to cradle

helse dynamiek

overlegmodel