08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Atelier te Antwerpen Atelier te Antwerpen Atelier te Antwerpen Atelier te Antwerpen Atelier te Antwerpen Atelier te Antwerpen

Atelier te Antwerpen
VERBOUWING OPSLAGPLAATSEN TOT ATELIERRUIMTE EN SHOP

De Pelgrimstraat in Antwerpen vormt een mooie illustratie van de dynamiek die vele steden kenmerkt.  In deze context kwam de vraag een voormalige gelijkvloerse opslagplaats om te vormen tot atelierruimte met winkelfunctie.  In de rij van dichtgepakte, hogere panden vormde deze bergplaats met zijn enkele bouwlaag een uitzondering.  Het exacte behoud van het oorspronkelijke bouwvolume was de enige optie om niet verplicht te worden de hoogte gelijk te trekken met de naburige panden.  Het plan ontstond als een herinterpretatie van de bestaande volumetrie.  Een achterin gelegen ruimte met een grotere verdiepingshoogte was de geschikte atelierruimte.  Om de ruimte van voldoende licht te voorzien werd een patio ingevoegd.  Deze patio vormt de enige wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke volume, maar tegelijk zorgt hij ook voor de volledige transformatie van de ruimtes en de functionele relaties ertussen.  De atelierruimte, de keukenruimte en de winkelruimte met etalage krijgen elk hun plaats langs deze patio, van waaruit de kathedraal net zichtbaar is.
Het gebouw toont zich naar de straat als een rustige, statige eenheid.  De sterk vertikaal gearticuleerde gevel wil een relatie aangaan met de historische gevels.  Het vormt de eerste schil die het bruisende stadsleven afscheidt van de tentoongestelde gerestaureerde klassieke werken.  Een nieuwsgierige bezoeker ziet wat dieper de patio liggen en vangt een glimp op van de atelierruimte, die eveneens begrensd wordt door een sterk geritmeerd vertikaal gearticuleerde gevel.

dossiernummer: 0202

type: atelierruimte met shop

adres: Pelgrimstraat 8, te Antwerpen

ontwerp: december 2002 - opgeleverd 2004

bouwkost excl: 125 000 euro