08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne Begeleidingstehuis te Deurne

Begeleidingstehuis te Deurne
BEGELEIDINGHSTEHUIS VOOR MEISJES VZW WINGERDBLOEI

Vzw Wingerdbloei biedt residentiële opvang en begeleiding aan meisjes die niet langer in hun eigen leefomgeving kunnen verblijven. De begeleiding voorziet in traumaverwerking en streeft naar zelfredzaamheid met behoud van een zo groot mogelijke band met de eigen context. De ontwerpopgave voor  het  nieuw  opvangtehuis  bestaat  uit  opvangmogelijkheid voor 3 leefgroepen.  Twee leefgroepen worden gehuisvest in een gezamenlijk gebouw in de waterbaan waar ook de administratie en projectwerking worden ondergebracht. Een derde leefgroep krijgt een onderkomen in een apart huis in de st-rocchusstraat. Uitgangspunt van het ontwerp  is  het  genereren  van  huiselijkheid, betrokkenheid bij het  dagelijkse gebeuren binnen de gemeenschap van  een leefgroep, gekoppeld aan sociale controle binnen de leefgroepen.  De  motor van een leefgroep  moet  daarom de gemeenschappelijke  ruimte  zijn,  als  ruggengraat  voor de  afzonderlijke  bouw stenen van de studio’s.  Dit uitgangspunt geeft de bewoners bovendien de mogelijkheid familie  en  vrienden in een volwaardig ‘huis’ te ontvangen. Om de gemeenschappelijke ruimtes van een leefgroep als één plek te ervaren en op te waarderen tot plaats van sociaal contact, wordt de circulatiezone met gedifferentieerd profiel uitgevoerd en in open verbinding gesteld met de leefruimte. Om de leefgroepen niet te moeten versnipperen en om de continuïteit van de gemeenschapelijke ruimtes  te  vrijwaren,  worden  beide  leefgroepen horizontaal  uitgestrekt  over de volledige  gebouwbreedte van 18m en boven  elkaar ondergebracht. De studio’s van eenzelfde leefgroep liggen op die manier maximaal gespreid over 2 bouwlagen.  Deze opstelling maakt het mogelijk om de twee bouwlagen van een leefgroep tot één duplex samen te smelten door middel van een vide.

dossiernummer: 0602

type: begeleidingstehuis voor meisjes

adres: Deurne

bouwheer: vzw Wingerdbloei

ontwerp: september 2006 - opgeleverd 2010

bouwkost excl: 2 200 000 euro