08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

BS Het Laerhof te Merksem BS Het Laerhof te Merksem BS Het Laerhof te Merksem BS Het Laerhof te Merksem BS Het Laerhof te Merksem BS Het Laerhof te Merksem BS Het Laerhof te Merksem BS Het Laerhof te Merksem

BS Het Laerhof te Merksem
EEN GROEN HART VOOR DE SCHOOL

De site van BS Het Laerhof behelst vandaag een verzameling van zeer diverse bouwvolumes, zowel qua vormgeving, bouwhoogte als programma. De volumes werden in opeenvolgende fases meer of minder ad hoc ingeplant en omvatten naast definitieve constructies ook een aantal tijdelijke inrichtingen. We lichten ons voorstel toe voor de toekomstige en belangrijke bouwfase die Het Laerhof een volledig nieuw elan zal geven. We hebben daarbij een open en lichte school voor ogen met een nieuwe en herkenbare uitstraling en een duidelijk uitnodigend gebaar naar de buurt toe. Een omwenteling ook die kleuter- en lagere school een eigen plek zal geven, naast een multifunctionele en ruime sporthal.

EEN GROEN HART VOOR DE SCHOOL

Het groene en open karakter van de school is een belangrijke kwaliteit en bepaalt mee de sfeer van de volledige schoolomgeving. Onvermijdelijk betekent een uitbreiding van het programma een extra druk op het perceel. In dit voorstel willen we daarom herkenbare plekken scheppen, en meer bepaald een centraal gelegen, beschutte plek met één van de oudste bomen op het terrein als ankerpunt. Een groen hart voor de school waar alles samenkomt, en waar tevens alles begint. We voorzien een plek die de verschillende programma’s verenigt, maar ze tegelijkertijd functioneel scheidt zodat elkeen zijn eigenheid kan krijgen. 

ELK ZIJN EIGEN PLEK

School is meer dan het gebouw alleen en in dit ontwerp willen we dan ook nadruk leggen op de speelplekken die, overdekt of niet, samen de school maken. De functionele opdeling van het programma creëert drie bouwdelen waarmee we door een nauwgezette inplanting en na wegname van de bestaande te verwijderen infrastructuur, de nieuwe schoolomgeving organiseren. De sporthal vormt de meest open inzetbare infrastructuur en wordt dan ook bewust aan de Laarsebaan ingeplant. Samen met de naastliggende speelplaats ontstaan tal van mogelijkheden en een werkelijk breed te gebruiken zaal. Het kleutervolume wordt ingeplant naast het huidige te behouden kleuterpaviljoen en vormt hiermee de omarming van wat de nieuwe kleuterspeelplaats kan worden. De kleuters krijgen hun eigen plekken, beschut dieper gelegen op de site en met het groene hart als herkenbaar aanknopingspunt. Het lagere schoolvolume uiteindelijk is een compact en gestapeld volume onmiddellijk naast het bestaande hoofdgebouw dat samen met de nieuwe sporthal een herkenbare silhouet aan de Laarsebaan vormt. Beide volumes vormen de perfecte begrenzing van de nieuwe lagere school speelplaats. Een ommekeer, die de school ruimte geeft, en elk zijn eigen plek.

POLYVALENTE PLEKKEN - TELKENS UNIEK

BS Het Laerhof kiest ervoor om te werken met verschillende polyvalente plekken. Dit idee is dan ook in belangrijke mate verwerkt in ons voorstel. Op het centrale groene hart takken de verschillende polyvalente ruimtes met elk hun eigenheid aan. De polyvalente ruimtes voor de kleuters grenzen aan hun speelplaats met een ruime luifel zodat de kleuters in alle weersomstandigheden hun activiteiten kunnen uitvoeren. De polyvalente ruimtes voor de lagere school vormen een aaneensluitende gestapelde ruimte die voor contact en ruimtelijkheid zorgt en waar de verschillende klassen een relatie mee aangaan. De sporthal uiteindelijk is een open ruimte die op gelijkvloers en verdieping te bereiken is. Door al deze plekken onstaat een heel open, maar eveneens heel overzichtelijke school waar contact en interactie gestimuleerd worden.

 

dossiernummer: 1305

adres: Laarsebaan, Merksem

bouwheer: Gemeenschapsonderwijs GO!

fase: bouwaanvraag