23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

BSGO De Esdoorn te Mechelen BSGO De Esdoorn te Mechelen BSGO De Esdoorn te Mechelen BSGO De Esdoorn te Mechelen BSGO De Esdoorn te Mechelen BSGO De Esdoorn te Mechelen BSGO De Esdoorn te Mechelen BSGO De Esdoorn te Mechelen

BSGO De Esdoorn te Mechelen
EEN NIEUW HART IN HET HART VAN DE SCHOOL

Deze kandidaatstelling formuleert de vraag naar drie diverse schooluitbreidingen: BSGO De Esdoorn, BS De Vlindertuin en BS GO SHIL!. Ieder project is uniek in zijn randvoorwaarden, maar er zijn onmiskenbaar convergenties.

BSGO DE ESDOORN
De uitbreiding van BSGO De Esdoorn dient de toename van het gebouwde programma te verzoenen met een onder druk staande open speelruimte. De vraag of reflex om deze open ruimte te vrijwaren door te bouwen op de bestaande gebouwen, dient volgens ons met de nodige scepsis bejegend te worden. Kan er geen inplanting gevonden worden waarbij een vrijstaand gebouw geen inbeslagname van de broodnodige speelplaats hoeft te betekenen?

De bouwtechnische onzekerheid van de bestaande gebouwen, de bruikbaarheid / veiligheid van de bestaande school tijdens de werken en de overgangskosten voor het doorvoeren van de technieken, zijn redenen die mee aan de grondslag liggen van deze keuze. Ook willen we een complexe afbakening van de werfzone en een verhoogde complexiteit en onzekerheid ivm planning en kosten vermijden. Bovendien geniet de positionering van de polyvalente zaal op het gelijkvloers de voorkeur.

De plaats waar vandaag de fietsenstalling staat, biedt mogelijkheden om een nieuw bouwvolume in te planten. Het volume kan zo de missing link tussen kleuterschool en lagere school vormen en de fietsenstalling krijgt een alternatieve inplanting aan de straatzijde. De dieren verhuizen naar een rustigere plek in een groene uithoek van het schooldomein. De huidige vrijstaande luifelstructuur kan verwijderd worden aangezien door de stapeling van zeven klassen op de polyvalente zaal, op evidente wijze een luifel onder het gebouw ontstaat.

Door een slim, compact en eenvoudig plan is het mogelijk een extra klas binnen het inclusieve budget te voorzien. Gezien de hoogdringendheid en de gewenste inperking van de bouwtermijn, kiezen we bewust voor slimme droge bouw- en afwerkingsmethodes.

BS DE VLINDERTUIN
De uitbreiding van BS De Vlindertuin dient vorm te krijgen binnen een open en groene schoolomgeving met een beperkte densiteit. Enerzijds dient deze troef gevrijwaard te worden, anderzijds dient er rekening te worden gehouden met de continue werking van de bestaande gelijkvloerse school. Een meerjarenplan waarbij de schoolomgeving naast de huidige kleuterschool zal evolueren naar een volwaardige basisschool, dient aan de basis te liggen van de uitbreiding in eerste fase. De nood aan klassen is ook hier zeer groot aangezien de overgang van kleuter- naar lagere school volop gefaciliteerd moet worden. Twee containerklassen hebben de start hiervan reeds ingeluid, maar broodnodige extra klassen laten op zich wachten. Het weinig compacte gebouw kan aan de straatzijde een open en transparante uitbreiding krijgen, aansluitend op de bestaande circulatie. Ook hier dient de vraag gesteld te worden of bouwen op de bestaande structuur de meest verstandige keuze is omwille van voornoemde redenen.

BS GO SHIL!
De uitbreiding van BS GO SHIL! is anders dan voorgaande uitbreidingen, aangezien deze eerder in een stedelijke context zal plaatsvinden. De huidige schoolomgeving is dichtbebouwd, met een inherent verbonden hoge druk op de open, onbebouwde zones. Een diepteonderzoek zal aan de basis liggen van een verdere verfijning of herdefiniƫring van de projectdefinitie. Wij menen dat met chirurgische precisie de plek en impact van de uitbreiding vastgelegd en uitgevoerd moeten worden. Een schets zonder intens overleg met alle betrokken partijen en uitgebreid plaatsbezoek zou ontrouw zijn aan onze vooropgestelde doelen en wijze van aanpak in dergelijke projecten.

dossiernummer: 1310

type: schooluitbreidingen

adres: Mechelen

bouwheer: Gemeenschapsonderwijs GO!

fase: wedstrijdontwerp