08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Campus Bijzondere Jeugdzorg Campus Bijzondere Jeugdzorg Campus Bijzondere Jeugdzorg Campus Bijzondere Jeugdzorg Campus Bijzondere Jeugdzorg

Campus Bijzondere Jeugdzorg
EEN T(E)HUIS VOOR JONGEREN

De Wiekslag vzw kiest ervoor om de jongeren in een zo herkenbaar mogelijke omgeving op te vangen. Het huis in de straat, ingebed in het lokale weefsel vormt de kern van de werking van de vzw. In onze architectuurvisie leggen we de focus op het realiseren van een woonomgeving die de vzw moet toelaten hun zeer sterke en positieve visie nog beter te kunnen uitvoeren. Om tot een herkenbare opbouw van het wonen te komen, schuwen we de referentie naar het traditionele huis niet, maar puren er de essentiële kwaliteiten en potenties uit. Het gelijkvloers biedt bijgevolg plaats aan de gemeenschappelijke activiteiten op leefgroepniveau en aan de ondersteuning. Van daaruit kunnen de jongeren zich verder nestelen in hun subgroep op de verdieping. De stapeling van het subgroepniveau boven het leefgroepniveau beantwoordt aan de inherente dualiteit van een dergelijk jeugdzorgprogramma. Enerzijds dient in mindere of meerdere mate, afhankelijk van de leeftijdscategorie, het huis een bindende factor te zijn tussen zijn toevallige en tijdelijke bewoners. Anderzijds is er behoefte aan controle en overzicht voor het personeel. De inplanting van de kamers op het verdiep beperkt de verleiding om het hazenpad te kiezen en geeft tegelijkertijd een zekere vorm van privacy, wat essentieel is in het zorgproces dat deze jongeren ondergaan. De kamer, als meest private leefcel, kan enkel bereikt of verlaten worden na het spreekwoordelijke ‘kraken van de trap’. Door twee trappen te voorzien, krijgt elke subgroep zijn plek, binnen een rationeel plan dat flexibiliteit toelaat.

We kiezen ervoor om het programma te groeperen in drie huizen. De jongens, de 17+-ers en de contextbegeleiding en administratie krijgen hierdoor elk hun identiteit, als goede buren op het perceel. De administratie vormt hierbij tevens een buffer. Waar we de 17+-ers echt loslaten, kunnen de jongens toch toenadering vinden tot de administratie. Zo verbeelden de huizen de stap naar onafhankelijkheid die de jongeren doormaken.

dossiernummer: 1314

type: bijzondere jeugdzorg

adres: Wetzerstraat in Alken

bouwheer: vzw De Wiekslag

fase: wedstrijdontwerp