08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Een dorp in de stad een plek thuis Een dorp in de stad een plek thuis Een dorp in de stad een plek thuis Een dorp in de stad een plek thuis

Een dorp in de stad een plek thuis
WOONZORGCENTRUM DE WITTE MEREN

Wij zijn deze ouderen van morgen. De huidige bewoners hebben niet kunnen kiezen hoe zij hun rusthuis wilden. Vandaag de dag ligt dit anders, maar hoe willen we oud worden ? En waar ? Een gebouw moet voorzien zijn voor een levensduur van minimaal 50 jaar. Dit betekent dat we ver moeten durven vooruit kijken.

De statistieken zijn onmiskenbaar indrukwekkend en we kunnen verwachten dat de druk op woonzorgcentra nog zal toenemen, maar kunnen we onbeperkt plaatsen blijven bijmaken ? Wat als dementie ooit opgelost geraakt ? Wat als mensen door de evoluerende geneeskunde mobiel blijven ? Welke betekenis kunnen deze woonzorgcentra dan nog krijgen binnen ons stedelijk weefsel ?

Het huidige beeld van een rusthuis of woonzorgcentrum is nog te vaak : ‘als het echt niet meer kan, dan…’ Maar deze beeldstelling kan veranderen. We leven niet meer noodzakelijkerwijs heel ons leven op dezelfde plaats. Nu al wordt het appartement als typologie steeds meer gelijkgeschakeld met de grondgebonden woning en passen mensen hun woningtype aan aan de noden en/of levensfase. Het zorgcentrum wordt een nieuw en interessant leefkader met nieuwe mogelijkheden ?

We zien een evolutie van rusthuis naar aangepaste woonomgeving met zorgondersteuning, waar het wonen in al zijn aspecten mogelijk wordt en de zorg onzichtbaar aanwezig is. We zien mogelijkheden voor kennisuitwisseling door generatiecontacten. Maar ook mogelijkheden voor culturele uitwisselingen door het zorgcentrum als ruimte ter beschikking te stellen. Er zijn mogelijkheden voor aanvullende zorgbehoevende programma’s zoals mindervaliden, kinderopvang.

 

dossiernummer: 1111

type: sociale seniorenwoningen

adres: Collegestraat 69, 2400 Mol

bouwheer: vzw De Witte Meren

wedstrijdontwerp: januari 2012

bouwkost excl: 12 000 000 euro