23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Historisch woonproject te Antwerpen Historisch woonproject te Antwerpen Historisch woonproject te Antwerpen Historisch woonproject te Antwerpen Historisch woonproject te Antwerpen Historisch woonproject te Antwerpen Historisch woonproject te Antwerpen Historisch woonproject te Antwerpen

Historisch woonproject te Antwerpen
STADSRECONVERSIE 5 PANDEN TE ANTWERPEN

De opgave omvat de renovatie van 3 panden en een hoekpand gelegen in de Zirkstraat en de Korte Doornikstraat en een invullende nieuwbouw in de korte doornikstraat. De panden zijn gelegen in het historische centrum van Antwerpen. De bouwheer heeft in de loop der jaren een vastgoedportefeuille opgebouwd en wenst uiteindelijk de verschillende aanpalende panden om te vormen tot een hedendaags woonproject met respect voor de historische waarde en logica. Zijn droom om na een periode van landelijk wonen opnieuw te genieten van de Antwerpse metropool, krijgt vorm als een bovenaan gelegen woonverdieping die de verbinding vormt tussen de verschillende woningen. Een commercieel gelijkvloers waarin kunstgalerij of antiekhandel op zijn plaats zouden zijn, geven iets terug aan de levendige en gezellige buurt. De ligging van de panden op een hoek voorzien van een plein met stadsgroen bieden het project de nodige ademruimte binnen de dens bebouwde stedelijke kern. Het feit dat enkele panden een historisch karakter hebben en karakteristieke gevels, stelt specifieke randvoorwaarden die de architecturale zoektocht bijzonder complex en interdisciplinair maken. Brandweer, Dienst Ruimtelijke ordening, Dienst Monumenten en Landschappen, studiebureau stabiliteit zijn instanties en adviesorganen die gedurende het bouwproces partners zijn die deel hebben en nog zullen hebben in het architecturale eindresultaat.

dossiernummer: 0710

type: stadsreconversie tot appartementen

adres: Zirkstraat te Antwerpen

bouwheer: Xynta bvba

ontwerp: 2007 -  start werf september 2011