08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Keysershoek te Kontich Keysershoek te Kontich Keysershoek te Kontich

Keysershoek te Kontich
38 ERKENDE ASSISTENTIEWONINGEN EN 20 GESTAPELDE WONINGEN

Het project Groenhof voorziet in de realisatie van een groene woonomgeving met een variatie aan typologieën.   Er zullen zowel assistentiewoningen als gestapelde woningen gerealiseerd worden en dit in vier afzonderlijke gebouwen.  Daarnaast wordt een ondergrondse laag voorzien die gemeenschappelijk is aan deze drie gebouwen en die ruimte biedt voor autostaanplaatsen, scootmobielstalplaatsen en voldoende fietsenstallingen en bergruimtes.
In een nauwe samenwerking tussen BUUR (masterplan en omgevingsaanleg), Areal Architecten (architectuur) en Gands nv / Vossemeren (opdrachtgever, initiatiefnemer Proxliving) werd het project ontworpen.

Vanuit een uitgebreide stedenbouwkundige studie door BUUR (Bureau voor Urbanisme) werd een volumetrie ontwikkeld die de kwaliteiten van de site maximaal benut.  Twee volumes (C) zorgen voor het afboorden van de site aan de achtertuinen van de woningen van de Cornelis Verhulstlaan.  Deze volumes zijn van eenzelfde schaal als de bestaande woningen en oriënteren zich met hun leefruimte naar het binnengebied.  De slaapkamers aan de achterzijde waarborgen de privacy van deze nieuwe woningen maar ook van de bestaande woningen.  De assistentiewoningen in deze volumes zijn per twee geschakeld rond een centrale kern en vormen dus kleinschalige woongroepen.  De woningen krijgen elk een leefruimte aan de zuidzijde en genieten hier bovendien van een open zicht naar de gemeenschappelijke omgevingsaanleg en het woonerf.

De twee andere gebouwen (A en B) omvatten telkens 3 of 4 gestapelde woningen per laag rond één circulatie gelegen aan de ruime groenzone van de voormalige spoorwegbedding en 4 erkende assistentiewoningen  per bouwlaag gelegen aan het binnengebied.  De assistentiewoningen genieten hierbij maximaal van de ligging bij de toegang tot het gebied en het zicht op de activiteit aan het woonerf.  Aan de toegang tot het gebied bevindt zich op het gelijkvloers van het gebouw A een gemeenschappelijk programma onder de vorm van een polyvalente gemeenschapsruimte met een overdekt en westgericht terras waar alle bewoners gebruik van kunnen maken.  De ruimte is voorzien van aangepast sanitair en een kleine keukeninrichting waardoor het voor de bewoners een interessante plek kan zijn om contact te leggen en activiteiten te organiseren.  De gestapelde woningen liggen op hun beurt aan de groene voormalige spoorwegbedding.  Door de alzijdige schakeling ontstaat een variatie aan woonkwaliteit en oriëntatie waarbij elke woning een royaal uitzicht geniet en betrokken is op het groengebied en de omgevingsaanleg. 
            
De architectuur brengt de volumes op schaal van de individuele woning door bewuste verschuivingen en uitsnedes die royale terrassen laten ontstaan.  De terrassen zijn steeds inpandig voorzien en bieden zo maximale beschutting en een breed uitzicht.  De gelijkvloerse en eerste bouwlaag van deze volumes is nagenoeg identiek, de bovenste laag vertoont ruimere uitnedes die als terrassen ingevuld zijn.  Dit geeft de gebouwen een unieke uitstraling en verbijzondert de daklaag.  Elke woning heeft een privatieve buitenruimte.  Dit minimaal onder de vorm van een ruim terras waar de leefruimte op uitgeeft.   Verschillende woningen op het gelijkvloers hebben een eigen tuin met privatief genot.  De woningen in de daklaag hebben ruimere terrassen voorzien van zonnetenten voor optimaal gebruik.

De verschillende volumes (met uitzondering van het laatse volume van de gebouwen C) worden verbonden door één ondergrondse bouwlaag.  Dit is van belang voor de vlotte verdeling van de zorg enerzijds maar zorgt ook voor een optimale benutting van de auto-, scootmobiel- en fietsenstalplaatsen en een vlotte bereikbaarheid van alle woningen.  Vanuit de ondergrondse bouwlaag is er toegang tot de verschillende individuele liftkernen.  Maar tevens wordt ter hoogte van de polyvalente ruimte een goederenlift voorzien die het vlot mogelijk moet maken om met scootmobiels, elektrische of gewone fietsen vanuit de ondergrondse laag naar het maaiveld te gaan.  In de nabijheid van elk bouwdeel zijn voldoende fietsenstalplaatsen voorzien.  Er worden daarnaast ook plaatsen voor scootmobiels voorzien met aangepaste voedingen.  Twee trappenkernen zorgen voor de relatie met het maaiveld en een veilige evacuatie.  Deze lopen niet door in de kernen van de gebouwen waardoor een afzonderlijk gebruik van de parkeergarage mogelijk wordt.

De woningen beantwoorden op energetisch vlak aan de hoogste eisen.  Er wordt geopteerd voor een centrale stookplaats met verdeling naar individuele satellieten in de woningen.  Alle woningen worden met vloerverwarming op lage temperatuur uitgerust.  De ontsluiting van het autoverkeer takt aan op de zijarm van de Drabstraat. Bewoners rijden rechtstreeks de ondergrondse parking in, bezoekersverkeer maakt deels gebruik van de ondergrondse parkeerplaatsen en deels van de 5 bezoekersparkeerplaatsen aan de ingang van de site.   De buitenruimte op de site heeft in principe een verkeersvrij statuut. Het woonerf is in eerste plaats een ruimte voor voetgangers en fietsers, maar is uiteraard toegankelijk voor diensten en hulpdiensten.

dossiernummer: 1410

adres: Drabstraat, Kontich

bouwheer: Gands nv

fase: verkoop / uitvoering