08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Kleuter- en basisschool te Hoboken Kleuter- en basisschool te Hoboken Kleuter- en basisschool te Hoboken Kleuter- en basisschool te Hoboken Kleuter- en basisschool te Hoboken Kleuter- en basisschool te Hoboken Kleuter- en basisschool te Hoboken Kleuter- en basisschool te Hoboken Kleuter- en basisschool te Hoboken Kleuter- en basisschool te Hoboken Kleuter- en basisschool te Hoboken Kleuter- en basisschool te Hoboken Kleuter- en basisschool te Hoboken Kleuter- en basisschool te Hoboken Kleuter- en basisschool te Hoboken Kleuter- en basisschool te Hoboken

Kleuter- en basisschool te Hoboken
UITBREIDING BASISSCHOOL DE SCHAKEL / GO!

OPEN OPROEP 1727 VLAAMS BOUWMEESTER / LAUREAAT / Het ontwerp van de schooluitbreiding voor de BS De Schakel te Hoboken is gestart vanuit een zoektocht naar de juiste inplanting van het programma in relatie tot de geplande groei van de school, tot de bestaande morfologie van de school en tot de bestaande zakelijke architectuurstijl. Na studie van het bestaande programma en een doorgedreven blik op de huidige organisatie van de school is geopteerd voor een gefaseerde vrijstaande nieuwbouw, links van de bestaande sporthal, strekkend tot aan de Weerstandlaan. Het nieuwe volume, dat de Basisschool het nodige gewicht verschaft op de campus neemt de functie van voor- en naschoolse opvang op zich dmv een polyvalente ruimte die als sociale motor voor de nieuwbouw zal fungeren: de polyvalente ruimte staat in contact met een ruime overdekte inkom/speelplaats, kan op die manier voor en na de schooltijd de kinderen opvangen, en staat dmv van een atrium in visueel contact met de bovenliggende verdieping, die vooral klassen huisvest. In een eerste fase zal de nieuwbouw 2 verdiepen tellen. In een tweede fase waarin de school groeit tot 900 leerlingen zal een 3e verdiep gebouwd worden. De volledige lagere school zal dan kunnen geconcentreerd worden in de nieuwbouw, wat de vrijstaande aard van het gebouw rechtvaardigd. Een opbouw in tweede fase waarborgd de compactheid en heeft owv beperking van de technische leidingen een financieel gunstige impact. Door het nijpende plaatsgebrek in de provincie Antwerpen, werd besloten het gebouw meteen in zijn volle omvang (3 bouwlagen) te realiseren. De verschijningsvorm van het gebouw zal door zijn ruwbouw=afbouw principe en te prefabriceren en droge gevelopbouw, een doorgedreven en rationele planning en relatief snelle uitvoeringstijd inhouden. De interactie van de klassen en circulatie met de overdekte inkomzones, het atrium naar de polyvalente ruimte, de luifel die de nieuwbouw met het bestaande gebouw verbindt thv de kleuterschool, maakt dit gebouw een levendig en aan de leerlingen aangepast gebouw, dat de Basisschool een duidelijk en herkenbaar gezicht geeft naar de omgeving en binnen de campus.

dossiernummer: 0906

adres: Hoboken

bouwheer: Gemeenschapsonderwijs GO!

wedstrijd: september 2009 - winnaar!

bouwkost excl: 2 980 000 euro