08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Kleuter- en basisschool te Zemst Kleuter- en basisschool te Zemst Kleuter- en basisschool te Zemst Kleuter- en basisschool te Zemst Kleuter- en basisschool te Zemst Kleuter- en basisschool te Zemst Kleuter- en basisschool te Zemst

Kleuter- en basisschool te Zemst
NIEUWBOUW KLEUTER- EN BASISSCHOOL DE MEER TE ZEMST / GO!

OPEN OPROEP 1221 VLAAMS BOUWMEESTER / LAUREAAT / De kleuter- en basisschool De Meer te Zemst telt vandaag de dag 6 klassen lagere school en 4 klassen kleuterschool, ondergebracht in 3 verschillende gebouwdelen.  Na opeenvolgende tijdelijke en definitieve bouwfases is de basisschool De Meer gegroeid tot een losse setting van diverse volumes als een pragmatisch antwoord op de groeiende vraag naar ruimte.  Door hun ad hoc inplanting om maximaal zicht te hebben vanuit de lokalen verdelen al deze volumes het terrein in een aantal functioneel en visueel gescheiden plekken.  Deze kwaliteit is ook de beperking, want hierdoor ontbreekt het op het terrein aan doorzichten en relaties tussen deze plekken en verliezen ze in belangrijke mate aan kwaliteit.
In dit ontwerp wordt door beperkte transformaties de uitgestrektheid van het gebied tot een kwaliteit omgevormd waar zowel visueel als functioneel gebruik van gemaakt kan worden.  We willen een schoolomgeving maken die zich inpast in de groene en open ruimte die het terrein vandaag kenmerkt.  Meer nog we willen de school op dusdanige wijze vorm geven dat de omgeving er integraal deel van maakt.  We zien het nieuwe schoolgebouw als deel van een ruimere visie op het gehele terrein.  In het besef dat de lagere school niet enkel op zichzelf dient te functioneren, maar samen met de bestaande kleuterschool een aantal functies zal delen en dat daarnaast ook een kinderdagverblijf op de site ingeplant kan worden.  
Een belangrijke uitdaging bestaat erin om met het beperkte bouwvolume op het omvangrijke terrein en rekening houdend met de bestaande bouwvolumes de juiste toewijzing te krijgen van de nodige plekken zonder de openheid en het groene karakter te verdrukken.
Kleuter- en lagere school worden vormgegeven als aparte plekken in het gebied met hun eigen toegang en speelruimte.  Toch wil het concept de relatie tussen beiden visueel en functioneel versterken.  De refter, de administratieve functies en de polyvalente ruimte nemen een centrale plaats in het gebied in en zorgen ervoor dat de school een duidelijke verzamelplaats heeft.

dossiernummer: 0701

adres: Zemst

bouwheer: Gemeenschapsonderwijs GO!

wedstrijd: juli 2007 - laureaat

bouwkost excl: 1 270 000 euro