08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Sociale huurwoningen te Ranst Sociale huurwoningen te Ranst Sociale huurwoningen te Ranst Sociale huurwoningen te Ranst Sociale huurwoningen te Ranst Sociale huurwoningen te Ranst

Sociale huurwoningen te Ranst
Schuurblok

Analyse en omkering


Het voorkeursscenario stuurt aan op een eerder klassieke verkaveling met ingesloten tuinen en een kruiwagenpad.  De oriëntatie van het perceel heeft echter als gevolg dat in een dergelijk scenario de helft van de tuinen en aangrenzende leefruimtes noordgericht worden.  Bovendien creëert deze opstelling een niet-optimale verdeling van de buitenruimte.  Na studie van heel wat opties opteren we dan ook voor een lineaire opstelling waarbij de eerste rij woningen een tuinzone aan de voorzijde krijgt.  Een subtiele omkering die samen met de keuze voor duowoningen tot een heel open en groene wijk zal leiden, met maximaal geprivatiseerd groen en voldoende sociale controle.  Een keuze voor duurzaamheid tevens.  Door de schakeling wordt de compactheid verhoogd (4 i.p.v. 6 volumes) en kunnen minimaal 32 ruime woningen gerealiseerd worden wat de perceelsbenutting optimaliseert.


Woonerf


We geloven dat de woonerfzone een belangrijke meerwaarde vormt voor de wijk en zijn bewoners.  In tegenstelling tot de louter functionele kruiwagenpaden zien wij deze plek als een extra troef voor de buurt.  Een verkeersvrije speelplek, maar ook een ontmoetingsplek door de vele ‘achterdeuren’ die erop uitgeven, levendig bovendien door de keuze om de keukenruimtes er grenzend aan te voorzien en er ook de toegangen tot de woningen op de verdieping van het zuidelijke blok aan te leggen.  Nagenoeg alle woningen kunnen dan ook van deze plek gebruik maken.  Een plek die door zijn gepaste maat en eenvoudige inrichting nagenoeg geen onderhoud behoeft. Sociaal wonen krijgt hier al zijn positieve betekenis


Duowoningen +


Elke tuin of buitenruimte wordt zuidgericht en elke woning wordt gelijkwaardig behandeld.  We introduceren ‘achterdeuren’ die kansen bieden tot sociale interactie en extra functionaliteit, als een knipoog naar het landelijke wonen.  Elk stramien bevat een gelijkvloerse woning die volledig toegankelijk ontworpen is (levenslang wonen), met erboven een extra woning of duplexwoning.  De woningen op de verdiepingen bieden bovendien een eenvoudige uitbreidingsmogelijkheid.  De meest zuidelijke strook wordt gekenmerkt door ontsluiting van de gelijkvloerse woning aan de straatzijde via een pad langs de tuin.  De erboven gelegen woningen worden ontsloten via het woonerf. De noordelijk gelegen strook voorziet in ontsluitingen voor de gelijkvloerse woning en de woning erboven beiden langs de straatzijde.  In beide gevallen krijgen de gelijkvloerse woningen een ‘achterdeur’ die uitgeeft op het woonerf.  Een keuze die toelaat om alle woningen hun  eigen voordeur te geven en complexe mede-eigendommen vermijdt.


Variatie en typologieën


Twee stramienen vormen de basis van de verschillende typologieën.  De smallere breedte biedt gelijkvloers een 2-slaapkamertype en op de verdieping een 1-kamertype.  Door een verbreding van de beukmaat wordt volgens hetzelfde planschema een 3-slaapkamertype gerealiseerd met erboven eveneens een duplex 3-slaapkamertype dankzij de verhoogde daklijn.  De plannen zijn gestroomlijnd om binnen de grenzen van de VMSW-normen een maximale woonkwaliteit te bieden.  Alle overspanningen zijn beperkt zodat de vloerplaten eenvoudig met welfsels gerealiseerd kunnen worden.  Bovendien zijn er geen onnodige verschuivingen of hoeken die de akoestiek en isolatie bemoeilijken en bijgevolg ook de kost opdrijven.  Een bewuste keuze die moet toelaten om extra middelen vrij te maken voor investeringen in een optimaal presterende gebouwschil en duurzame technieken die de huurders dagelijks ten goede komen.


Tegelijk voorzien we binnen de voorliggende plannen ruimte voor uitbreiding.  De woningen op de verdieping krijgen dankzij het hellende dak de mogelijkheid om op termijn een extra ruimte te benutten.  Hierdoor kunnen deze typologieën mee evolueren met de gebruikers ervan.   De gelijkvloerse woningen zijn nu reeds volledig toegankelijk voorzien waardoor aan de eisen van aanpasbaar bouwen voldaan is voor 16 van de 32 woningen.


In het hier toegelichte voorstel is één van de mogelijke combinaties aan types opgenomen die in totaal 12 3slpk-types, 10 2-slpk-types en 10 1-slpk-types voorziet.  In functie van de wenselijkheid en noodzaak kan de verhouding tussen deze aantallen eenvoudig gewijzigd worden door de types anders te schakelen.


Verschijningsvorm


De woningen zijn ontworpen als individueel maar gegroepeerd, waarbij de individualiteit van de woningen gemarkeerd wordt door de toegangen, de eigen buitenruimtes, de regenafvoer, de opdeling in niveau’s en lokalen.  Tegelijk zoeken de woningen elkaar op in een bredere compositie onder één dak.  Een dak dat zich plooit naar de doorsteken, maar vooral naar het programma.  Plaats biedend voor steeds ruimere woningen.  Dit alles geaccentueerd door de breedte van elke typologie.  Een buurt als compositie van een aantal volumes met individuele woningen, die moeten zorgen voor een evenwichtig en herkenbaar straatbeeld. We kiezen voor een hoofdzakelijk bakstenen volume, in genuanceerde aardse leemachtige tinten, in fris contrast met witte dakvlakken, regenafvoeren en inkomgehelen.  Een beperkt materialenpalet dat de woningen leesbaar maakt, maar in natuurlijk contrast staat met het vele groen dat aanwezig is en voorzien wordt.  De bestaande bomen die niet onverenigbaar zijn met het project behouden we vanzelfsprekend, het concept biedt hier ruimte voor.  Tevens voorzien we voor elke woning met tuin minimaal 1 nieuwe hoogstammige boom.  Het woonerf krijgt een gemengde aanleg met verharding waartussen groen kan groeien en groen zones, het geheel ontworpen voor minimaal onderhoud.

dossiernummer: 1306

type: 32 sociale woningen

adres: Ranst

bouwheer: De Ideale Woning c.v.

ontwerp: okt 2013

bouwkost: 4.000.000 euro excl