08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Sociale woningen in het park Sociale woningen in het park Sociale woningen in het park Sociale woningen in het park Sociale woningen in het park

Sociale woningen in het park
18 SOCIALE WONINGEN TE BOOM

Het project vormt een bijzondere uitdaging door zijn zeer bepalende randvoorwaarden. Een ondiep lineair perceel als rand van het bouwblok, met het zuiden aan de straatzijde. Een klassiek opgelegd stedenbouwkundig profiel waarbinnen ons ontwerp op zoek gaat naar een maximale woonkwaliteit. Een ontwerp waarbij we durven vooruit denken en dat we niet als een eindpunt zien, maar als het begin van de opwaardering tot woongebied van dit stukje Boom langs de spoorlijn. Een ontwerp waarvan we wensen dat het iets teruggeeft aan de straat en tegelijk de bewoners een eigen woonplek geeft met een aangename buitenruimte en een heldere toegang. Een eenvoudig ontwerp ook met een rationele structuur en een grote repetitie waardoor budget vrijkomt voor extra duurzaamheid. Een ontwerp dat maximaal inzet op grondgebonden woningen voor gezinnen met een belangrijk aandeel integraal toegankelijke woningen. Een eerste frisse groene impuls voor deze versteende omgeving.

De site aan de Nielsestraat - Isabellastraat wordt enerzijds gekenmerkt door het reeds aanwezige kleinkorrelige woonweefsel en anderzijds door spoorweginfrastructuur die een sterke begrenzing vormt van het woongebied. De site is braakliggend en wordt enkel gekenmerkt door een bestaande muur. De bestaande bebouwing kent hoofdzakelijk platte daken en veelal 3 bouwlagen. Wat opvalt is de sterk verharde omgeving door de inplanting van alle voorgevels op de perceelsgrens.

Het betreffende perceel vormt één van de randen van een grotere figuur als bouwblok langs de spoorlijn. Het wordt gekenmerkt door een gemiddelde perceelsdiepte van 15m. Op basis van een bouwdiepte van 9m is een maximale bebouwbare oppervlakte van 689m² haalbaar. Dit is aanzienlijk minder dan de opgegeven bebouwbare oppervlakte in de bij de ontweropdracht gevoegde bundel. Het beschikbare perceel wordt bovendien gekenmerkt door een zuidoriëntatie aan de voorzijde. Dit zal een bepalende factor zijn in de aanpak van het ontwerp. Naast de beschikbare bebouwbare oppervlakte blijft slechts weinig open ruimte over. Ook dit is een bepalende factor voor het ontwerp, maar vooral een bezorgdheid. Kwalitatieve grondgebonden woningen met een hogere densiteit hebben immers nood aan aangename buitenruimtes.

We zijn van mening dat het perceel in relatie tot zijn ruimere omgeving bekeken dient te worden, en vooral ook in relatie tot de figuur van het bouwblok. Immers dit eerste project kan de aanzet vormen van de ontwikkeling van het bouwblok als geheel met de realisatie van een interessant binnengebied.

De richtinggevende stedenbouwkundige voorschriften werden gereinterpreteerd. Dit heeft geleid tot een bewuste keuze om de maximale bouwenvelop te herdefiniëren. Wij hebben geopteerd voor een juist evenwicht tussen het aantal woningen en een daaraan gekoppelde maximale woonkwaliteit. Bovendien is resoluut gekozen voor grondgebonden woningen, met een adres op het gelijkvloers, voorzien van een steeds gelijkwaardige buitenruimte. De bouwdiepte van de parkeerkelder is geoptimaliseerd.De noord-georiënteerde tuinen dienen herbekeken te worden. Een doorzonwoning met een aan de straat gelegen zuid-georiënteerde voortuin is een architecturale ingreep, die de naast de woning, ook het straatprofiel opwaardeert. De nodige zorg is besteed aan de privacy tussen de verschillende gestapelde woontypologiën.

 

dossiernummer: 1208

type: nieuwbouw

adres: Boom

bouwheer: Arro Antwerpen BVBA

fase: westrijd

ontwerp: september 2012