08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Sociale Woonwijk Eksterlaer Sociale Woonwijk Eksterlaer Sociale Woonwijk Eksterlaer Sociale Woonwijk Eksterlaer

Sociale Woonwijk Eksterlaer
67 SOCIALE WONINGEN TE DEURNE

De deelprojecten binnen het gebied Eksterlaer verschillen zowel op vlak van programma als in hun randvoorwaarden. Bijgevolg krijgt elk deelproject op natuurlijke wijze zijn specificiteit. Ondanks deze verschillen, zijn in het ontwerptraject bewust en onbewust gelijkenissen ontstaan tussen de visies voor de deelgebieden.

De grondgebonden woningen vormen als het ware een erehaag bij het betreden van het nieuwe woongebied. Het vuurwerkblok doemt aan het einde ervan op en vormt een eerste geconcentreerd volume aan de toegang tot de wijk. De ontsluitingswegen aan de oostzijde en aan de westzijde leiden naar een groene plek. De seniorenwoningen tenslotte vormen een hoekvolume aan één van de andere toegangen tot het gebied, in aansluiting met een bestaande bebouwing.

Een strak programma binnen een sterk omlijnd en tweeledig bouwvolume vormt het uitgangspunt voor het vuurwerkblok. Het programma is strikt opgedeeld tussen koop- en huurwoningen, waarbij het koopprogramma in oppervlakte groter is dan dat van de huur. Tussen de twee bouwvolumes wordt het maaiveld beperkt verhoogd en kan de relevante groene ruimte die daar ontstaat, als privatief groen toegewezen worden aan de aangrenzende woningen. We voorzien een leesbare ontsluiting voor elk bouwdeel in de vorm van telkens twee doorsteken die in het straatbeeld duidelijk herkenbaar zijn. Door de inplanting van deze doorsteken ontstaat een representatieve inkomzone met ruimte voor fietsen, doorzicht naar het binnengebied en toegang tot de tuinen. De planindeling is eenvoudig, met een identiek, maar gespiegeld linker- en rechterbouwdeel, maar met wisselende schakelingen om diversiteit aan typologieën mogelijk te maken en een maximale kwaliteit en optimale oriëntatie aan elke woning te kunnen bieden. Dankzij deze schakelingen ontstaan in het huurblok inpandige buitenruimtes die het bouwvolume mee articuleren. De gelijkvloerse woningen krijgen elk een tuin en meestal een eigen voordeur. Dit zijn duplexwoningen. De tuinen zijn zo opgevat dat elke tuin toegang biedt zonder de woning te moeten doorkruisen. Zowel het programma als de zeer verschillende context vormen de basis voor de verschillende expressie van beide bouwdelen. Daar waar het huurvolume inpandige terrassen biedt, worden voor het koopvolume veeleer uitpandige terrassen voorzien. Hierdoor krijgt het tweeledig volume op een evidente manier richting en wordt het wonen naar het groengebied gericht.

dossiernummer: 1307

type: 67 sociale woningen

adres: Deurne

bouwheer: Woonhaven Antwerpen cvba

fase: wedstrijdontwerp