08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Twee speelkuilen in het park Twee speelkuilen in het park Twee speelkuilen in het park Twee speelkuilen in het park Twee speelkuilen in het park Twee speelkuilen in het park

Twee speelkuilen in het park
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN JEUGDLOKALEN

Als ontwerpbureau is het steeds een uitdaging om ruimtes en gebouwen te ontwerpen die een maatschappelijk relevante functie huisvesten. De totstandkoming van zulk een project heeft als doel een bepaalde groep te dienen door een gebouw te maken op maat en naar wens van zijn gebruikers. Wanneer deze gebruikers hoofdzakelijk kinderen zijn, zal het gebouw zich in de eerste plaats dienend opstellen. Het wordt een instrument voor een optimale ontplooiing van zijn gebruikers. Kinderen moeten onbevangen en veilig kunnen spelen en zich niet gehinderd voelen in hun bewegingsvrijheid.

Het gebouw dient flexibel, op maat van het kind, functioneel naar het begeleidend personeel, maar bovendien ook aaibaar en herkenbaar te zijn. Daar de school vaak de nodige strengheid en disciplinaire principes uitstraalt, dient een buitenschoolse kinderopvang een zachte uitstraling te hebben, op de grens tussen school en thuis.

Ook voor de jeugdlokalen is het de bedoeling om niet enkel een gebouw aan te reiken, maar een gediversifieerde leef- en speelomgeving. Een echte plek met binnen- en buitenruimtes die de gebruiker zich eigen kan maken en die zo kan uitgroeien tot een interessante uitvalsbasis naar het grotere geheel van het parkgebied.

Bouwen in het park is een uniek voorrecht. Het ontwerp van zowel BKO als jeugdlokalen maakt dan ook optimaal gebruik van de mogelijkheden die geboden worden door een omgeving aan te reiken van waaruit het park beleefd kan worden, maar die zelf ook iets teruggeeft aan het park. De impact van de gebouwen is geminimaliseerd, maar de verschijningsvorm is helder en herkenbaar.

 

dossiernummer: 1110

adres: Park oude God, Mortsel

bouwheer: Stad Mortsel

wedstrijd: jan 2012

bouwkost: 2 350 000 euro