08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Woonzorgcentrum 'De Drie Platanen' te Oostende Woonzorgcentrum 'De Drie Platanen' te Oostende Woonzorgcentrum 'De Drie Platanen' te Oostende Woonzorgcentrum 'De Drie Platanen' te Oostende Woonzorgcentrum 'De Drie Platanen' te Oostende Woonzorgcentrum 'De Drie Platanen' te Oostende Woonzorgcentrum 'De Drie Platanen' te Oostende Woonzorgcentrum 'De Drie Platanen' te Oostende Woonzorgcentrum 'De Drie Platanen' te Oostende

Woonzorgcentrum 'De Drie Platanen' te Oostende
VIER HUIZEN EN EEN ZORGPUNT

OPEN OPROEP 2704 VLAAMS BOUWMEESTER / ISM BRUT / LAUREAAT 2DE PLAATS / Wedstrijd voor de realisatie van een rust- en verzorgingstehuis (inclusief kortverblijfcentrum) met 98 woongelegenheden, een 4-tal assistentiewoningen, een dagverzorgingscentrum, een medisch-sociaal centrum en een publiek restaurant inclusief de omgevingsaanleg.  Visie.  Ouderen en zeker dementerende ouderen hebben nood aan herkenning, aan een diverse omgeving op schaal. Ze hebben ook nood aan een beschutte en veilige omgeving. We willen af van het beeld van een instituut als rust- en verzorgingstehuis en hier een gebouw op maat van de bewoners en de omgeving voorstellen. De site is beperkt in omvang, het programma vrij uitgebreid voor deze plek. Bovendien willen we de stedelijke tuin in Park De Nieuwe Koers aantakken op de Nieuwpoortsesteenweg. Het groene lint moet aangekondigd worden vanaf de straat. We willen daarom zorgvuldig omgaan met de beschikbare oppervlakte op de site van “De Drie Platanen” en een compacte ingreep voorstellen. Het gevraagde programma hebben we daarom op de site verzameld als een compacte schakeling van enkele huizen. Een zorggebouw staat vooruitgeschoven aan de Nieuwpoortsesteenweg als een uitgereikte hand naar de buurt. In dit gebouw stapelen we de functies die ook toegankelijk zullen zijn voor de omwonenden in een compact en open “zorgpunt” . De kamers van de bewoners zijn ondergebracht in vier geschakelde huizen rond een overdekt dorpsplein. We bekomen zo een goed functionerend en overzichtelijk gebouw dat huiselijkheid en kleinschaligheid uitstraalt.

dossiernummer: 1403MONI

type: woonzorgcentrum / omgevingsaanleg

adres: Nieuwpoortsesteenweg te Oostende

bouwheer: vzw Sint-Monica

ontwerp: wedstrijdontwerp 2014

oppervlakte : 8000m²