08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Woonzorgcentrum De Faluintjes Woonzorgcentrum De Faluintjes Woonzorgcentrum De Faluintjes Woonzorgcentrum De Faluintjes Woonzorgcentrum De Faluintjes Woonzorgcentrum De Faluintjes

Woonzorgcentrum De Faluintjes
OUD WORDEN IN 'S MANS DORP

Baardegem.  Een dorp.  Een fragiel stukje Oostvlaams lint op de grens met Vlaams Brabant, op een boogscheut van Aalst. Een kerk, een pastorij, een kapel op de hoek, de kroeg onder den toren, de feestzaal waar het leven gevierd is geworden. Een mental-map. Baardegem-Dorp, met aan de noordzijde een woonweefsel als een rizoom. Aan de zuidzijde een heterogeen lint, met doorzichten naar de achterliggende akkers. Oud worden in ‘s mans dorp, daarvoor wil men tekenen. Een plek opgespannen tussen woonlint en park/akker. Per definitie de tweeledigheid in een dorp. Een stap van je eigen huis naar een nieuwe gezamenlijke thuis. Een plek als een dorp, met een eigen mental map, refererend en tegelijk plaats makend voor deze van vroeger. Een stek als een huis, in een straat, in een dorp, in het dorp. Een RVT in Baardegem dient zich op twee schalen in het dorp te integreren. Enerzijds dient het zich in te passen in de korrel van het lint. Het gebouw toont zich als een cluster van delen op schaal van de dorpsstraat. Anderzijds is het intern opgebouwd als een schakeling van plekken, waarin en waarrond gewoond wordt. Met zicht op de kerk, het dorp, het park, de akker. Tussen kerk en akker…als een dorp.

OP SCHAAL VAN HET DORP.
Belangrijk is de integratie van het aanzienlijk te bouwen programma binnen het dorpsweefsel van Baardegem. Het dorp is een lintstructuur langs de kerk, dat aan de noord- en zuidzijde grens aan achterliggende akkers. Doorheen het lint zijn doorkijken en doorsteken naar het groene achterland mogelijk. We kiezen ervoor om het gebouw op te spannen tussen dorpsstraat en akker. Daarenboven willen we het gebouw op maat en schaal van het dorp brengen door de korrel te verkleinen in relatie tot de leefgroepen. Tegelijk willen we de straatgevel op schaal brengen van de gegroepeerde woningen die deel uitmaken van het lint.

MET EEN EFFICIENTE ORGANISATIE.
Een duidelijk plan van eisen met een logische functionaliteit in relatie tot de werkingskost werd ter voorbereiding van het ontwerp uitgeschreven. Het is fundamenteel dat de stromen van zorg, afvoer, toelevering duidelijk en doordacht binnen het gegeven plan gelegen zijn. Een woonzorgcentrum is allereerst een woonomgeving, maar de kwaliteit ervan hangt sterk samen met het comfort waarmee de zorg verleend kan worden. Door een logische inplanting van de functies en aandacht voor een overzichtelijke organisatie moet deze nieuwe plek zowel voor bewoners als personeel een herkenbare thuis worden.

dossiernummer: 1312

type: woonzorgcentrum

adres: Baardegem

bouwheer: OCMW Aalst

ontwerp: wedstrijdontwerp 2014

bouwkost: 8.300.000 euro excl