Skip to main content

REVIVE / 3300m²

In opdracht van Re-Vive nv ontwerpen we twee gebouwen binnen de eerste fase van een ruimer masterplan van Binst Architects en Brut Architecture & Urbanism voor de reconversie van de KOMET-site te Mechelen. Omgeving cvba staat in voor het landschapsontwerp en het openbaar domein. We zijn tevens verantwoordelijk voor de principes van de beeldkwaliteit binnen het project. Het traject loopt in nauwe samenwerking met de kwaliteitskamer van de Stad Mechelen. Het project realiseert unieke woonkwaliteit op een site tussen ring en vaart met een royaal park als nieuwe openbare ruimte. De ontwerpen voor onze gebouwen spelen zeer bewust in op specifieke condities binnen het masterplan. Het eerste gebouw staat zelfbewust aan de parkrand en gaat op zoek naar verweving met het openbaar domein door een subtiel opgebouwde plint. Licht verheven grondgebonden appartementen vormen de aanzet, waarboven erkers zichten en beschutte terrassen vormen. Hierdoor onstaat een natuurlijke geleding in de gebouwen. Een tweede gebouw geniet maximaal van de vrije zichten over de vaart en krijgt onderaan een brasserie. Rationeel maar royaal opgebouwde plannen bieden elke woning ruim zicht en optimaal georiënteerde terrassen. Het project moet een toonbeeld worden voor stedelijk wonen door een uitzonderlijke woonkwaliteit te combineren met een kwaliteitsvol openbaar domein. De materialiteit refereert naar de historiek van de site.

BUDGET: undisclosed

Chris Eeraerts, Dieter Van de Velde, Kristof Van Loy
2019 - 2021

Kon. Astridlaan 182
2800 Mechelen
Belgium

REVIVE / 3300m²

In opdracht van Re-Vive nv ontwerpen we twee gebouwen binnen de eerste fase van een ruimer masterplan van Binst Architects en Brut Architecture & Urbanism voor de reconversie van de KOMET-site te Mechelen. Omgeving cvba staat in voor het landschapsontwerp en het openbaar domein. We zijn tevens verantwoordelijk voor de principes van de beeldkwaliteit binnen het project. Het traject loopt in nauwe samenwerking met de kwaliteitskamer van de Stad Mechelen. Het project realiseert unieke woonkwaliteit op een site tussen ring en vaart met een royaal park als nieuwe openbare ruimte. De ontwerpen voor onze gebouwen spelen zeer bewust in op specifieke condities binnen het masterplan. Het eerste gebouw staat zelfbewust aan de parkrand en gaat op zoek naar verweving met het openbaar domein door een subtiel opgebouwde plint. Licht verheven grondgebonden appartementen vormen de aanzet, waarboven erkers zichten en beschutte terrassen vormen. Hierdoor onstaat een natuurlijke geleding in de gebouwen. Een tweede gebouw geniet maximaal van de vrije zichten over de vaart en krijgt onderaan een brasserie. Rationeel maar royaal opgebouwde plannen bieden elke woning ruim zicht en optimaal georiënteerde terrassen. Het project moet een toonbeeld worden voor stedelijk wonen door een uitzonderlijke woonkwaliteit te combineren met een kwaliteitsvol openbaar domein. De materialiteit refereert naar de historiek van de site.

BUDGET: undisclosed

Chris Eeraerts, Dieter Van de Velde, Kristof Van Loy
2019 - 2021

Kon. Astridlaan 182
2800 Mechelen
Belgium