Skip to main content

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap / 3300m²

De Antwerpse ring is een typische infrastructuur waarlangs grootschalige programma’s ondergebracht worden in nog grotere bouwvolumes. Om zich te kunnen weren in deze ringcultuur gaat deze nieuwe Freinetschool op zoek naar hoogte door een lagere school met drie niveau’s te stapelen op een gelijkvloerse basisschool. Op een vrij specifiek plot dat rond een bestaande sporthal is gedrapeerd wordt gestreefd naar een schoolomgeving die compacteert waar het nodig is en uitdijt en omarmt waar het wenselijk is. Omheen de polyvalente zaal, de verzamelplek en het hart van het gebouw, strekt de kleuterschool zich uit in deze groene omgeving. In het verlengde van de polyvalente ruimte zit de speelplaats geborgen achter de school  terwijl het gebouw aan de andere kant uitloopt in een luifel die rond de sporthal grijpt en functioneert als verbinding, overdekte speelplaats en toegang. De klassen worden hier niet geïnterpreteerd als didactische cocons waarbinnen frontaal les gegeven wordt, maar worden steeds geplaatst tussen de groene buitenomgeving enerzijds en ruime overvloedige binnenruimtes anderzijds. De schoolomgeving dient immers voldoende mogelijkheden te bieden, zowel intramuros als extramuros, die leiden tot een polyvalent gebruik en ruimere leermethodieken. De lagere school wordt op drie niveau’s geplaatst in een rationeel flexibel raster waarin de klassen telkens rondom een verbrede gang (die functioneert als extra leeromgeving) worden geïntegreerd. Rond de lagere school wordt een groen platform uitgerold over het gelijkvloers waarin educatieve zones worden ondergebracht. Deze school schept dus niet alleen een nieuwe leeromgeving, maar wil ook betekenis geven aan de omgeving en open ruimte teruggeven.

FOTOGRAFIE: Tim van de Velde

BUDGET:  3.800.000 euro 

Thomas Cols, Chris Eeraerts
2012 - 2016

Uitbreidingsstraat 251
2600 Antwerpen
Belgium

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap / 3300m²

De Antwerpse ring is een typische infrastructuur waarlangs grootschalige programma’s ondergebracht worden in nog grotere bouwvolumes. Om zich te kunnen weren in deze ringcultuur gaat deze nieuwe Freinetschool op zoek naar hoogte door een lagere school met drie niveau’s te stapelen op een gelijkvloerse basisschool. Op een vrij specifiek plot dat rond een bestaande sporthal is gedrapeerd wordt gestreefd naar een schoolomgeving die compacteert waar het nodig is en uitdijt en omarmt waar het wenselijk is. Omheen de polyvalente zaal, de verzamelplek en het hart van het gebouw, strekt de kleuterschool zich uit in deze groene omgeving. In het verlengde van de polyvalente ruimte zit de speelplaats geborgen achter de school  terwijl het gebouw aan de andere kant uitloopt in een luifel die rond de sporthal grijpt en functioneert als verbinding, overdekte speelplaats en toegang. De klassen worden hier niet geïnterpreteerd als didactische cocons waarbinnen frontaal les gegeven wordt, maar worden steeds geplaatst tussen de groene buitenomgeving enerzijds en ruime overvloedige binnenruimtes anderzijds. De schoolomgeving dient immers voldoende mogelijkheden te bieden, zowel intramuros als extramuros, die leiden tot een polyvalent gebruik en ruimere leermethodieken. De lagere school wordt op drie niveau’s geplaatst in een rationeel flexibel raster waarin de klassen telkens rondom een verbrede gang (die functioneert als extra leeromgeving) worden geïntegreerd. Rond de lagere school wordt een groen platform uitgerold over het gelijkvloers waarin educatieve zones worden ondergebracht. Deze school schept dus niet alleen een nieuwe leeromgeving, maar wil ook betekenis geven aan de omgeving en open ruimte teruggeven.

FOTOGRAFIE: Tim van de Velde

BUDGET:  3.800.000 euro 

Thomas Cols, Chris Eeraerts
2011 - 2016

Uitbreidingsstraat 251
2600 Antwerpen
Belgium